Contact

 No.8, Dong Zhi Men Wai Da Jie, Chaoyang District, Beijing, China.
 
Postal Code:100600 Beijing.
 
Tel: (+86) (10) 65321629
 
Fax: (+86) (10) 65322269
 
Email: beijing@mfa.gov.af